Hoe te dienen in badminton

Bij badminton moet een speler de bal aan het begin van elke rally serveren. Omdat serveren zo vaak worden gebruikt, is het belangrijk om te weten hoe je verschillende technieken kunt gebruiken om je tegenstander scherp te houden! U kunt bijvoorbeeld een hoge opslag gebruiken, zodat de shuttle aan de achterkant van het veld landt, gevolgd door een lage slag die dichtbij het net zal landen. Gelukkig kun je, als je eenmaal de basisprincipes begrijpt, je services gemakkelijk door elkaar halen terwijl je op het veld staat!Methode een van 3: Volgens de basisregels voor serveren

 1. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 1

  een Ga binnen een servicevak staan ​​en raak geen grenslijnen aan. Als een deel van uw lichaam een ​​servicelijn raakt, heeft uw team een ​​fout gemaakt en telt uw service niet. Het servicevak dat u gebruikt, is afhankelijk van of u enkel- of dubbelspel speelt en de kant van het veld hangt af van uw score.
  • Als u enkelspel speelt, ga dan 0,61–0,91 m (2-3 ft) achter de korte servicelijn staan, de lijn die zich het dichtst bij het net bevindt.
  • Als u dubbelspel speelt, ga dan 0,61–0,91 m (2-3 ft) achter de binnenste achterlijn staan. Dit is niet de achterste rij, maar de volgende.
 2. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 2

  2 Serveer van rechts naar links als uw score een even getal is, en vice versa. De richting van de opslag hangt af van de score. Als je score (of de score van je team in dubbels) een even getal is, of aan het begin van het spel, serveer je vanaf het rechter servicevak en moet je de bal naar links slaan.
  • Je opslag is alleen mogelijk als deze in de diagonaal tegenoverliggende kant van het speelveld terechtkomt.
  • Als je score een oneven getal is, serveer dan vanaf het linker serveervak.
 3. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 4

  3 Til tijdens het serveren uw voeten niet van de grond. De badmintonregels stellen dat je tijdens het serveren ten minste een deel van je beide voeten op de grond moet houden. Uw achterste linkervoet komt vanzelf omhoog als u het racket zwaait, maar zorg ervoor dat u uw tenen op de grond houdt!
  • De regels stellen ook dat u uw voet niet over de grond mag slepen tijdens het serveren, hoewel u kunt draaien.
 4. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 5

  4 Raak elk schot van onder je middel. Wanneer je serveert, moet de shuttle zich onder de onderkant van je ribbenkast bevinden, anders wordt de hit als illegaal beschouwd. Overhandigde services zoals je die bij tennis of volleybal ziet, zijn niet toegestaan.
 5. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 21

  5 Varieer uw porties zodat ze niet voorspelbaar zijn. Als je bijvoorbeeld bij elke slag een lage opslag haalt, zal je tegenstander ze gaan verwachten. Combineer je shots tussen low-serve, high-serve, flicks en drives, zodat je tegenstander altijd moet raden waar je volgende service naartoe gaat. Advertentie

Methode 2 van 3: Met behulp van Forehand Serves

 1. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 6

  een Houd het racket zo vast dat uw duim en middelvinger elkaar op de voorhand raken. Als je het racket vastpakt voor een forehand-service, draai het dan op zijn kant en houd het handvat vast alsof je ermee de hand schudt. Uw middelvinger en duim moeten tegen elkaar rusten en de ruimte tussen uw duim en wijsvinger moet de vorm hebben van een V.
  • Je laatste 2 vingers moeten om het handvat van het racket worden gewikkeld.
  • Laat ruimte tussen al uw vingers om ervoor te zorgen dat u het racket niet te strak vastpakt.
 2. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 7

  2 Sta zijwaarts met uw gewicht op uw achterste voet. Je niet-dominante voet moet vooraan staan. Door met uw andere voet naar voren te staan, kunt u het racket soepel voor uw lichaam zwaaien. De manier waarop u uw gewicht verplaatst tijdens uw swing, zal u meer controle geven over uw slag.
  • Je houdt het racket in je dominante hand en de shuttle in je niet-dominante hand.
 3. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 8

  3 Houd de shuttle bij de veren vast met uw duim en wijsvinger. De kurk van de shuttle moet naar beneden wijzen. Voor een forehand-swing moet u de shuttle in het pad van het racket laten vallen. Door de veren tussen 2 vingers vast te pakken, krijgt u een schonere druppel. Probeer de shuttle iets lager dan uw borst en zijwaarts te houden.
  • Houd uw andere vingers recht naar voren, zodat u ze niet per ongeluk met de rand van het racket raakt.
 4. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 10

  4 Laat de shuttle los net voordat u het racket in een forehand swing zwaait. Breng het racket terug tot ongeveer uw schouder, laat de shuttle vallen en zwaai het racket naar voren. Time de drop en de swing zodat het racket de shuttle onder je middel raakt.
  • Bij de meeste services bij badminton gaat het meer om het zachtjes duwen van de shuttle dan om hem zo hard mogelijk te raken.
 5. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 18

  5 Buig je pols naar achteren en duw zachtjes voor een forehand low-serve. Een lage opslag raakt net over het net en het is de meest voorkomende opslag bij badminton. De verticale val aan de andere kant van het net beperkt de swing van je tegenstander, waardoor je kansen op een score toenemen.
  • Hoewel het merendeel van uw services waarschijnlijk lage services zal zijn, moet u ze niet vergeten zodat uw tegenstander niet weet wat hij kan verwachten.
 6. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 15

  6 Zwaai het racket in een wijde boog om een ​​forehand hoge opslag te maken. Bij een hoge opslag raak je de shuttle hoog zodat deze verticaal naar de achterkant van het speelveld van je tegenstander valt. Breng het racket hoog over je schouder en laat het dan naar je knieën zakken terwijl je naar voren zwaait en het naar de shuttle brengt. Terwijl je de slag volgt, breng je het racket naar je andere schouder.
  • Het kan moeilijk zijn om de timing van een hoge service te leren, dus wacht even zodat de shuttle in het pad van je racket valt.
  • Richt op het plafond, in plaats van op de achterkant van de baan. Dit zal uw service helpen binnen de perken te blijven.
  • Een hoge service is de enige service die als forehand-swing moet worden uitgevoerd.
 7. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 23

  7 Draai je pols aan het einde van je swing voor een forehand-slag. Een snelle opslag lijkt veel op een lage opslag tot het einde van de swing, waardoor het een geweldige manier is om je tegenstander in verwarring te brengen. Houd je racket op dezelfde manier vast als je zou doen voor een lage portie, maar in plaats van een lichte duw, kun je op de laatste seconde wat extra kracht toevoegen met je pols. Hierdoor wordt de shuttle omhoog gestuurd in plaats van laag bij het net te blijven.
  • Duw uw duim in de richting waarin u de shuttle wilt laten landen om de richting van uw zwaai te bepalen.
  • De beweging in uw swing moet meestal voorwaarts zijn, in plaats van omhoog.
 8. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 17

  8 Raak de service met meer kracht om een ​​forehand drive-service uit te voeren. Drive-services zijn een krachtige service die de shuttle scherp over het speelveld van de tegenstander stuurt. In plaats van de shuttle te duwen of met je pols te bewegen, probeer je met meer kracht verbinding te maken met de shuttle.
  • Spelers met minder vaardigheid kunnen vaak geen drive slaan, maar als je tegen een ervaren tegenstander speelt, kan een drive-service een riskante gok zijn, want als ze terugslaan, scoren ze waarschijnlijk een punt.
  • Probeer de shuttle naar voren te raken in plaats van naar boven, zodat hij niet buiten het bereik komt.
  Advertentie

Methode 3 van 3: Backhandserves uitvoeren

 1. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 11

  een Laat uw duim rusten langs de schuine kant op het handvat voor backhand-services. Houd het racket vast zoals je zou doen bij een forehand-service, met je vingers om het racket gewikkeld zodat de zijkanten van je duim en middelvinger elkaar raken, en draai dan je hand totdat het kussentje van je duim op de zijkant van het handvat rust.
  • Als u rechtshandig bent, draait u uw hand tegen de klok in. Als je linkshandig bent, draai je hand dan met de klok mee.
 2. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 12

  2 Ga met je gezicht naar voren staan ​​met je dominante been naar voren. Bij een backswing moet het racket voor uw lichaam slingeren. Door iets zijwaarts te staan, heb je meer ruimte voor de schommel. Als u correct staat, moet uw duim naar uw lichaam wijzen.
  • Houd het racket naar buiten en naar beneden gericht om jezelf voldoende ruimte te geven om de shuttle te raken.
 3. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 13

  3 Houd de shuttle bij de veren vast tussen duim en wijsvinger. U hoeft de shuttle niet te laten vallen met een backswing, dus zorg ervoor dat u uw resterende vingers recht houdt, zodat u ze niet met het racket raakt.
  • Aangezien u de shuttle niet laat vallen, moet u deze onder de lijn van uw middel vasthouden.
  • Het is oké als de shuttle de racketsnaren raakt.
 4. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 144 Zwaai het racket naar voren en laat de shuttle los. Zodra het racket de shuttle raakt, laat je deze los en rijd je de shuttle met een zachte duw vooruit. Geef kracht aan je swing met je pols en elleboog. Volg je swing helemaal door omhoog en naar voren te duwen.
  • Je wilt niet dat de shuttle valt, dus het is belangrijk om hem tot de laatste seconde vast te houden.
  • Als je geen extra kracht of polsbewegingen toevoegt, is een eenvoudige backhandhit een lage opslag.
 5. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 22

  5 Verhoog de snelheid op de laatste seconde om een ​​backhand-flick-service te maken. Begin door het racket in een ontspannen grip vast te houden, draai dan je grip vast en beweeg snel met je pols net voordat het racket de shuttle raakt. Hierdoor vliegt de shuttle hoog, waardoor hij verticaal naar beneden valt in het achterste veld van je tegenstander.
  • Flick-services zijn het meest effectief wanneer ze spaarzaam worden gebruikt, zodat ze uw tegenstander overrompelen. Probeer het zo veel mogelijk op een lage serve te laten lijken.
 6. Titel afbeelding Serve in Badminton Step 206 Gebruik een scherpe, voorwaartse zwaai om de shuttle te raken voor een backhand drive-zwaai. Een drive-swing is snel en krachtig, en ze kunnen effectief zijn als ze je tegenstander overrompelen. Zwaai het racket scherp naar voren en stop de zwaai abrupt direct nadat je de shuttle hebt geraakt.
  • Er zijn bepaalde regels die bepaalde drive shots verbieden, zoals S-curves. Ga helemaal voor de baan staan ​​voor een drive-swing en gebruik een korte, scherpe zwaai om te voorkomen dat u deze regels overtreedt.
  Advertentie

Community Q&A

Zoeken Nieuwe vraag toevoegen
 • Vraag Ik mis altijd het vogeltje als ik serveer. Wat kan ik doen om het vaker te raken? Jinx WildHeart Houd oogcontact, oefen en zorg ervoor dat je het naar jouw lengte gooit.
 • Vraag Welke service is beter? Ik gebruik de bovenhandse serve, maar alleen omdat ik zo beter kan slaan. Als je nieuw bent, zou ik voor de onderhandse service gaan met je racket naar de grond en het van bovenaf laten vallen. Dit helpt bij opwaartse kracht.
Stel een vraag 200 tekens over. Voeg uw e-mailadres toe om een ​​bericht te ontvangen wanneer deze vraag is beantwoord. Verzenden
Advertentie

Tips

 • Houd uw lichaam ontspannen en uw knieën gebogen terwijl u serveert, zodat u meer controle over uw swing heeft.
 • Als uw racket de shuttle niet raakt terwijl u aan het serveren bent, wordt dit niet als een fout beschouwd. Pak gewoon de shuttle en probeer de service opnieuw.
 • Alle services moeten achterbaks zijn.

Advertentie Dien een tip in Alle inzendingen van fooien worden zorgvuldig beoordeeld voordat ze worden gepubliceerd. Bedankt voor het indienen van een tip ter beoordeling!

Steun de educatieve missie van wikiHow

Bij wikiHow werken we er elke dag hard aan om je toegang te geven tot instructies en informatie die je zullen helpen een beter leven te leiden, of het nu gaat om je veiliger, gezonder of om je welzijn te verbeteren. Temidden van de huidige volksgezondheid en economische crises, wanneer de wereld dramatisch verandert en we allemaal leren en ons aanpassen aan veranderingen in het dagelijks leven, hebben mensen wikiHow meer dan ooit nodig. Uw steun helpt wikiHow om meer diepgaande geïllustreerde artikelen en video's te maken en om ons vertrouwde merk van educatieve inhoud te delen met miljoenen mensen over de hele wereld. Overweeg om vandaag nog een bijdrage te leveren aan wikiHow.Populaire Onderwerpen

Of je nu lesgeeft, of net begint met tennis en op zoek bent naar een paar simpele oefeningen, deze tennisoefeningen voor beginners zijn perfect voor alle leeftijden.Hoe te weten of een meisje wil kussen. Weten of iemand ontvankelijk zal zijn voor een kus, kan de bron van nogal wat angst zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je weet waar je op moet letten in iemands gesprek en lichaamstaal, ...

Voormalig wereldnr. 1s en een huidige kampioensspeler maken de lijst van jongste Olympische gouden medaillewinnaars ooit.Een blik op de kwartfinales van het herenenkelspel op de Australian Open van 2015.